GCAT|Genomes for Life

GCAT|Genomes for Life, és un projecte de recerca en genòmica biomèdica desenvolupat pel PMPPC-IGTP que està dedicat a l'estudi de les malalties comuns a la població general. Aquestes malalties com ara les malalties cardiovasculars, respiratòries, metabòliques, diabetis o càncer, afecten a una gran part de la població adulta i provoquen una elevada morbiditat, representant una gran càrrega sanitària a causa de les millores en el tractament i l'increment de la longevitat a la nostra societat.

El GCAT: Un projecte singular i plataforma per la recerca biomèdica

El GCAT integra l'estudi dels factors ambientals, els hàbits de vida i la història mèdica personal amb factors genòmics per estudiar, definir i mesurar objectivament la susceptibilitat personal a contraure una malaltia i per determinar els factors que estan contribuint-hi per ajudar a definir el tractament mèdic més adequat. Així doncs, identifiquem perquè alguns individus desenvolupen una malaltia i altres no, o perquè alguns responen a un tractament i altres no.

Estudi Prospectiu Genòmic

L'equip GCAT, integrat en el grup de recerca Disease Genomics del PMPPC-IGTP, vol progressar en el coneixement de les malalties comuns per ajudar a implementar estratègies de prevenció, diagnòstic, pronòstic i tractament, més personalitzades i precises. Per a tot això ha unit dades clíniques, mostres biològiques i dades genòmiques en una gran cohort poblacional de l’àmbit geogràfic català amb una visió col·lectiva, multidisciplinària, oberta i pública per expandir, compartir i reutilitzar amb responsabilitat i ètica la informació generada, tant a nivell nacional com internacional, d'acord amb els criteris FAIR (de l'anglès Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable - Buscable, Accessible, Interoperable i Reusable).

Dades de la cohort disponibles per investigadors

La cohort GCAT, creada al PMPPC-IGTP entre el 2014-2017, conté informació de 20.000 individus adults residents a Catalunya, amb informació genòmica, una caracterització fenotípica extensa, i un seguiment clínic detallat. La participació dels voluntaris GCAT, amb l'aportació voluntària de mostres biològiques i dades clíniques, és extraordinàriament útil per desenvolupar amb èxit una recerca efectiva a llarg termini. Molts dels avenços científics obtinguts en els darrers anys són fruit d'aquesta visió.

Sinèrgia internacional

El GCAT, oferint una via transversal, multidisciplinària i dinàmica per la recerca col·laborativa, és una iniciativa que està consolidada amb formats similars en altres països europeus, i que ha de marcar una línia innovadora per la implementació de la recerca genòmica en la salut pública.

Europa ha estat líder en el desenvolupament de grans cohorts. La major part de les cohorts poblacionals, col·leccions clíniques i biobancs europeus es van establir l'any 2013; la infraestructura de recerca europea ERIC (European Research Infraestructure Consortium), i el BBMRI (Biobanking and Biomolecular Research Infraestructure) que uneix 2.5 milions de participants. La cohort GCAT es troba alineada i desenvolupada amb les guies del BBMRI, per facilitar les sinergies amb tota Europa.