Citometria

Separació Cel·lular

Separador Cel·lular FACSAria II (BD Biociencias)

Tres làsers (405, 488 i 633 nm), quinze detectors (tretze fluorescències i dos paràmetres de dispersió de llum). ACDU (Automated Cell Deposition Unit) per a separació en diferents tipus de plaques de pous i slides; opció single cell. Opcions instal·lades: sistema d'evacuació d’aerosols (AMO) i control de temperatura per bany refrigerat. Software FACSDiva.

Citòmetres de flux analitzadors

Citòmetre de Flux LSRFortessa SORP (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (640 nm), làser violeta (405 nm) i làser verd (532 nm), permet treballar amb 18 fluorescències i 2 paràmetres de dispersió (FSC i SSC), analitzant per a cadascun l’àrea, alçada i amplada del pols elèctric. Processament de senyals digital, adquisició i anàlisi amb software FACSDiva. Sistema HTS per l'adquisició de mostres amb plaques de 96 pous.

Separador Cel.lular FACSLyric (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb deu fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC). Sistema de processament de senyals digital amb software BD FACSSuite. Equipat amb carregador de mostres automatitzat per a tubs i plaques de 96 pous.

Citòmetre de Flux FACSCanto II (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb vuit fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC). Sistema de processament de senyals digital amb software FACSDiva. Equipat amb carregador de mostres automatitzat per tubs (Loader).

Luminex® 200 (Luminex Corp.)

El sistema Luminex® 200 és un analitzador basat en els principis de la citometria de flux. Luminex® 200 estableix l'estàndard per a la multiplexació i ofereix la capacitat de realitzar fins a 100 proves diferents en un sol volum de reacció i utilitzar beads magnètics o de poliestirè. Obté un gran rendiment de mostra amb un temps de lectura de placa de 96 gerres de només 45 minuts.

Programes per anàlisi off-line

Software

FlowJo, FACSDiva i CellQuestPro instal.lat a un ordinador iMac 27" Intel i7 16 GB RAM amb sistemes MAC OSX i Windows (XP i 7).