Enquesta Plataformes IGTP 2017

Benvolguts investigadors,

Els serveis tecnològics de suport a la recerca són estructures fonamentals per al desenvolupament dels projectes de recerca i, a més, desenvolupen iniciatives transversals per a l’aplicació clínica. Amb l’objectiu de conèixer les vostres opinions, i que ens serveixin per a valorar i millorar el servei que us oferim, us convido a que participeu de l’enquesta de satisfacció que trobareu al següent enllaç. L’hem volgut simplificar perquè sigui senzilla, àgil i única, englobant totes les unitats en una única enquesta.

El formulari serà accesible fins el 28 de febrer:

COMENÇAR ENQUESTA 2017