biobanc

Banc de Tumors

Un dels recursos més importants en l'estudi del càncer son els teixits tumorals, així com els teixits controls (no tumorals). Precisament, l'objectiu del Banc de Tumors és obtenir i emmagatzemar aquestes mostres per oferir-les als investigadors i avançar en la millora del diagnòstic, pronòstic, prevenció i/o tractament del càncer.

El Banc de Tumors, creat al 2002, treballa sota uns criteris d'organització i de qualitat consensuats amb la Xarxa de Banc de Tumors de Catalunya, de la que forma part. El fons de conservació del Banc inclou mostres d'una gran varietat de teixits congelats i blocs de parafina, corresponents a diversos tipus de neoplàsies com limfomes, carcinomes, adenocarcinomes i metàstasis.