biobanc

Estructura

El Biobanc IGTP-HUGTP és un biobanc en xarxa i s'estructura en subunitats (o nodes) segons la seva àrea de treball. Actualment el Biobanc consta de les subunitats:

Node Central, que actua com a centre coordinador i alberga mostres de fluids i teixits.
Banc de Tumors, que disposa de mostres aparellades tumorals i no-tumorals de diversos tipus de neoplàsies.

Organigrama

Personal

Node Central

Responsable
Edurne Pedrosa

Tècniques
Laura Ozáez
Verónica Guirao

Banc de Tumors

Coordinadora
Teresa Fernández Figueres

Tècnica
Laia Pérez

Steering Committee

Chairman Manel Puig Domingo Director IGTP
Deputy Chairman Maria Teresa Fernández Figueres Anatomical Pathology HUGTP
Member Maria Pilar Armengol Barnils Genomics Unit IGTP
Member Pilar Giner Boya Clinical Pharmacology HUGTP
Member M Cruz Pastor Ferrer Clinical Analysis HUGTP
Member Edurne Pedrosa Berrio Biobank IGTP-HUGTP
Invited Observer Eugeni Aragall Cànovas Cryobiology IGTP
Invited Observer Laia Pérez Roca Biobank IGTP-HUGTP, BT

Comitè científic

President Josep Oriol Estrada Cuxart Coordinador de  Processos Transversals i Aliances Territorials, Metropolitan Nord
Vicepresident Jose Luis Mate Anatomia Patològica HUGTP
Vocal Carles Martinez Barenys Cirurgia toràcica, HUGTP
Vocal Miguel A. Palma Bocanegra Inferm Superv. Quiròfans planta, HUGTP
Vocal Mª Cruz Pastor Ferrer Anàlisis clínics, HUGTP
Vocal Miguel Ángel Peinado Morales Director Adjunt, IGTP
Vocal Jorge Abad Capa Pneumologia, HUGTP
Vocal Vicente Lorenzo-Zúñiga García Aparell Digestiu, Endoscòpies , HUGTP
Vocal Mª Teresa Moran Bueno Institute Catlaà d’Oncologia

Comitè Ètic

El comitè ètic extern és el comitè ètic de l’hospital CEIC Hospital Germans Trias i Pujol