biobanc

Serveis del Biobanc

El Biobanc, a més d'oferir mostres per recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

Gestió de col·leccions i mostres

 • Agrupació de col·leccions de mostres i recursos existents
 • Sol·licitud de mostres (descarrega formulari)
 • Gestió de sol·licituds de dipòsits de mostres (descarrega formulari)
 • Coordinació entre diferents Institucions i Biobancs nacionals i internacionals per l'harmonització de processos i reclutament de mostres
 • Emmagatzematge de mostres sota diferents condicions i formats de conservació: Temperatura ambient, +4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC

Processament de mostres:

 • Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN) a partir de diversos tipus de mostres:

Sang total
saliva
Teixit
Cultius cel·lular
Altres fluids biològics (ex. Líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, orina)

 • Anàlisis de qualitat d'ADN i ARN
 • Obtenció i fraccionament de sèrum, plasma i/o cèl·lules a partir de sang total
 • Obtenció i fraccionament d’orina, femta, llet materna i/o sang de cordó
 • Separació i conservació de cèl·lules mononucleades a partir de sang total
 • Processament de mostres sòlides:

Congelació directe del teixit
Congelació amb OCT
Fixació i inclusió amb parafina
Criopreservació del teixit (-196ºC)
Realització de matrius tissulars (TMAs)
Talls de seccions al criòstat, talls de parafina i preparació de portaobjectes per tincions posterior

 • Anàlisis de traçabilitat mitjançant STRs (per mostres de sang, ADN, línies