biobanc

Serveis del Biobanc

El Biobanc, a més d'oferir mostres per recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

 • Agrupació de col·leccions de mostres i recursos existents
 • Sol·licitud de mostres (veu document a la dreta)
 • Gestió de sol·licituds de dipòsits de mostres (link a punt 1.2 menu esquerre o descarregar arxiu)
 • Coordinació entre diferents Institucions i Biobancs nacionals i internacionals per l'harmonització de processos i reclutament de mostres
 • Emmagatzematge de mostres sota diferents condicions i formats de conservació: Temperatura ambient, +4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC
 • Processament de mostres:
  • Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN) a partir de diversos tipus de mostres:
   • Sang total
   • saliva
   • Teixit
   • Cultius cel·lular
   • Altres fluids biològics (ex. Líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, orina)
  • Anàlisis de qualitat d'ADN i ARN
  • Obtenció i fraccionament de sèrum, plasma i/o cèl·lules a partir de sang total
  • Obtenció i fraccionament d’orina, femta, llet materna i/o sang de cordó
  • Separació i conservació de cèl·lules mononucleades a partir de sang total
  • Processament de mostres sòlides:
   • Congelació directe del teixit
   • Congelació amb OCT
   • Fixació i inclusió amb parafina
   • Criopreservació del teixit (-196ºC)
   • Realització de matrius tissulars (TMAs)
   • Talls de seccions al criòstat, talls de parafina i preparació de portaobjectes per tincions posterior
  • Anàlisis de traçabilitat mitjançant STRs (per mostres de sang, ADN, línies