biobanc

Serveis del Biobanc

El Biobanc, a més d'oferir mostres per a la recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, i així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

 • Agrupació de col·leccions de mostres i recursos existents
 • Sol·licitud de mostres (link a punt 1.1 de menú esquerre o descarregar arxiu)
 • Gestió de sol·licituds de dipòsits de mostres (link a punt 1.2 menu esquerre o descarregar arxiu)
 • Coordinació entre diferents Institucions i Biobancs nacionals i internacionals per l'harmonització de processos i reclutament de mostres
 • Emmagatzematge de mostres sota diferents condicions i formats de conservació: Temperatura ambient, +4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC

Processament de mostres:

Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN) a partir de diversos tipus de mostres:

 • Sang total
 • saliva
 • Teixit
 • Cultius cel·lular
 • Altres fluids biològics (ex. Líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, orina)

Anàlisis de qualitat d'ADN i ARN

Obtenció i fraccionament de sèrum i/o plasma a partir de sang total.

Separació i conservació de cèl·lules mononucleades a partir de sang total.

Processament de mostres sòlides:

 • Congelació directe del teixit
 • Congelació amb OCT
 • Fixació i inclusió amb parafina
 • Criopreservació del teixit (-196ºC)
 • Realització de matrius cel·lulars
 • Talls de seccions al criòstat, talls de parafina i preparació de portaobjectes per tincions posterior

Anàlisis de traçabilitat mitjançant STRs (per mostres de sang, ADN, línies