biobanc

Tarifes

El Biobanc no cobra per les mostres, però sí pot repercutir els costos associats al subministrament, processament i transport de les mostres.

El Biobanc, a més d'un biorepositori de mostres per a la recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, i així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

Tarifes (descarregar arxiu)