biobanc

Actualment el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica diversos tipus de mostres (derivats hemàtics, ADN, ARN i una gran varietat de teixits) Corresponents a diferents tipus de col·leccions catalogades per patologies o grups poblacionals:

 • Neoplàsies
 • Malalties neurològiques i neurodegeneratives
 • Malaties respiratòries (asma, SAOS, EPOC, Grip A)
 • Cardiovasculars (arteriopatia perifèrica, insuficiència cardíaca)
 • Malalties rares o poc freqüents
 • Dermatològiques (psoriasis)
 • Digestives (malaltia de Crohn)
 • Diabetis
 • Alteracions del metabolisme mineral en el trasplantat renal a Catalunya
 • Transplantament renal
 • Infecció per HIV
 • Pediàtriques (trastorns de l'espectre autista, diabetis)
 • Obesitat
 • Colelitiasi
 • Esclerosi múltiple
 • Addiccions (a substàncies tòxiques, consum de risc d'alcohol)
 • Població control (sana)

I col·laborem en el reclutament i processament de mostres amb altres centres o biobancs:

 • Biobanc Pulmonar del CIBERES (Mallorca)
 • Biobanc de Teixit Adipós de l'HUJ23 (Tarragona)
 • Red de Trastornos Adictivos (Alacant)
 • Sol·licitud de mostres
 • Preus
 • Legislació
 • Contacte