Job offers

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Reference:
2022/10
Deadline:

31/01/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar en el grup de Cancer biology and precision medicine program del Dr. Rafael Rosell un/a tècnic/a de laboratori, amb la finalitat de realitzar tasques de en la investigació dins dels projectes específics detallats en a l'annex I del acord de col·laboració Pangaea Oncology i IGTP.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de CFGS de laboratori i/o similar.
 • Disposició per treballar en l'àrea de investigació en el càncer.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Acreditar experiència prèvia en treballar en un laboratori de recerca.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són cultius en línies cel·lulars i tècniques bàsiques de Bioquímica y Biologia Molecular: Western blotting, Assaig de proliferació cel·lular, microscòpia confocal, extracció de àcids nucleics, PCR quantitativa a temps real.

S'OFEREIX:

 • Contracte temporal a jornada complerta.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

www.germanstrias.org/research/es-cancer/3/biologia-del-cancer-y-medicina-de-precision

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.