Job offers

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

Reference:
2021/135
Deadline:

27/10/20

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar al grup del CEEISCAT un/a tècnic/a de comunicació per col·laborar en el projecte de M&A de SARS-CoV-2.

ES REQUEREIX:

 • Grau universitari en comunicació audiovisual, periodisme o similar.
 • Es valorarà positivament formació específica en comunicació científica.
 • Experiència prèvia en equips de comunicació de l'àmbit de la recerca biomèdica.
 • Fortes habilitats de organitzatives i operatives.
 • Excel·lents habilitats de treball en equip i de comunicació amb actors de diverses institucions i disciplines especialment de l'àmbit de l'educació.
 • Ser capaç de gestionar diverses tasques, prioritzar la càrrega de treball.
 • Excel·lent coneixement de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) i del paquet Creative Cloud d'Adobe (InDesign, Photoshop, Premiere...).
 • Domini de Wordpress i experiència en la gestió de xarxes socials.
 • Coneixement de català, castellà i anglès.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Manteniment de de la pàgina web del projecte.
 • Elaboració de notícies del projecte.
 • Creació de continguts per a xarxes socials.
 • Elaboració i difusió de la newsletter del projecte.
 • Coordinació amb la comunicació dels partners del projecte.
 • Suport en l'atenció a mitjans de comunicació.
 • Documentació gràfica de les intervencions del projecte en les escoles que participen en el projecte, acompanyant els equips de camp del projecte.
 • Participació en d'altres projectes del CEEISCAT.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada parcial.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

/research/salut-comunitaria/1/centre-d-estudis-epidemiologics-sobre-les-infeccions-de-transmissio-sexual-i-sida-de-catalunya-ceeiscat

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.