Job offers

COORDINADOR/A D’ASSAIGS CLINICS

Reference:
2021/92
Deadline:

31/07/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut  d'Investigació Germans Trias i Pujol precisa incorporar dos coordinadors/es d'assaigs clínics  a la Unitat d'Investigació Clínica (UIC) per a desenvolupar tasques a l'àrea d'investigació d'Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

ES REQUEREIX:

 • Grau/ Diplomatura en àmbit de ciències de la vida Es valorarà tenir una Llicenciatura o Master.
 • Formació en assajos clínics i recerca clínica (Màster AACC i/o similars).
 • Experiència mínima de tres anys previs d'experiència com a coordinador d'assajos clínics d'oncologia i/o hematologia.
 • Acreditar un bon nivell d'anglès i coneixement d'eines informàtiques.
 • Capacitat de  treball en equip i sota pressió.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Coordinació d'assajos clínics d'oncologia i/o d'hematologia:
 • Realització i aplicació de procediments coordinats entre els diferents serveis clínics implicats en la inclusió, tractament i seguiment de la participació de  pacients.
 • Suport al personal investigador i implementació d'eines electròniques.
 • Registre de transaccions en els sistemes dels promotors (IWR).
 • Registre de proves i informació de pacients en aplicacions clíniques i de recerca.
 • Complementació dels CRFs.
 • Resolució de queries.
 • Informar SAE.
 • Comunicació amb Sponsors i CROs.
 • Preparació i atenció a les visites de monitorització, auditories i inspeccions, reunions d'informació interna i externa.

S'OFEREIX:

 • Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un  contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova  convocatòria de la plaça amb contracte indefinit.
 • Incorporació el 1 de setembre de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.