Job offers

TÈCNIC/A EXPERIMENTADOR en RECERCA Preclínica DEL CMCiB

Reference:
2021/72
Deadline:

17/06/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a experimentador en recerca però donar suport a les tasques que es desenvolupen al CMCiB.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de titulació  FPII o similar.
 • Estar en possessió de la formació com a personal cuidador i experimentador amb animals de laboratori o bé  les funcions a desenvolupar.
 • Acreditar experiència prèvia  en estudis amb models pre-clínics de diferents espècies animals, en els diferents nivells de biocontenció especificats regulats per sistemes de qualitat ISO, GLP o similars.
 • Disposició per treballar amb models pre-clínics de diferents espècies així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 de risc biològic.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Disposició per treballar en cap de setmana.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Tenir cura dels animals allotjats, de les instal·lacions i els equips.
 • Realitzar les sol·licituds de serveis de la zona.
 • Participar en projectes de recerca pe-clínics seguint les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació.  Registrar les dades al sistema informàtic de forma adequada.
 • Realitzar tasques de personal tècnic de recerca també a l'espai de l'àrea NCB3, convencional, àrea quirúrgica, neteja i esterilització, donant suport a totes les seccions del CMCIB segons necessitats.

S'OFEREIX:

 • Contracte temporal de 3 mesos a jornada completa.
 • Incorporació immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

http://www.cmcib.cat/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.