Job offers

INVESTIGADOR/A NOVELL/A

Reference:
2021/56
Deadline:

20/06/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar al CEEISCAT un/a investigador/a novell/a per el projecte: "Projecte TESTATE Efectivitat de l'oferta on-line de kits d'auto recollida de mostra per VIH dirigida a gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes usuaris de pàgines i apps mòbils de contactes gai".

ES REQUEREIX:

 • Es valorarà estar en possessió del títol de llicenciat/da en ciències de la salut o ciències socials amb coneixements d'epidemiologia i Salut Pública.
 • Es valorarà acreditar experiència prèvia en projectes de recerca en l'àmbit de l'epidemiologia i la Salut Pública.
 • Acreditar un bon nivell d' anglès.
 • Experiència en treballar amb organitzacions LGTBI+ i/o persones que viuen amb VIH.
 • Disposició per treballar en l'àrea d'Epidemiologia i Salut Pública.
 • Disposició per treballar en equip.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Coordinació de camp.
 • Anàlisi de les dades.
 • Redacció de l'informe final i comunicacions científiques.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte de investigació a jornada completa.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

/research/infectious-diseases/6/global-health-and-epidemiology-of-stds-ceeiscat

http://www.testate.org

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.