Job offers

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Reference:
2021/06
Deadline:

24/01/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre públic de recerca situat a la Campus Biomedic de Can Ruti, Badalona, a prop de Barcelona. L'IGTP centra la seva activitat en investigació amb l'objectiu de millorar l'atenció i la vida dels pacients. L'institut està adscrit a un dels grans hospitals docents de la zona de Barcelona; l'Hospital Universitari Germans Trias (HUGTP) i es troba al campus biomèdic que l'envolta, Campus Can Ruti. És un centre CERCA; membre del bioclúster recolzat i supervisat per la Generalitat de Catalunya. També està acreditat com a Centre d'Excel·lència per l'Instituto Carlos III (Govern espanyol) i, en aquest sentit, actua com a organització paraigua per a la investigació científica al campus, on treballa estretament amb la resta de centres allà situats. La bioinformàtica i, en particular, la genòmica és una àrea de recerca compartida entre molts grups de recerca del campus de Can Ruti que fan us dels serveis oferts per la Unitat.

La Unitat de Genòmica d'Alt Contingut i Bioinformàtica de l'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a de laboratori, per a dur a terme tasques relacionades amb l'execució de procediments de laboratori basats en tecnologies de seqüenciació massiva i arrays d'ADN.

ES REQUEREIX:

 • Titulació CFGS de laboratori o similar.
 • 2 anys d'experiència en biologia molecular.
 • Coneixements de tècniques genòmiques.
 • Es valorarà experiència amb ús d'equipament robòtic.
 • Es demana disponibilitat a presentar-se com a candidat/a en la sol.licitud d'ajuts PTA (Convocatoria de ayudas para contratación de Personal Técnico de Apoyo 2020, Ministerio de Ciencia e Innovación).

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Extracció i control de qualitat d'àcids nucleics.
 • Preparació de llibreries per a seqüenciació massiva.
 • Processat d'experiments amb arrays de DNA.
 • Preparació de PCR quantitativa.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte de investigació a jornada completa.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de la quantia atorgada per l'ajut concedit, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org/technology-services/genomica-bioinformatica/services/

www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f8fbdfabedaf5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.