Job offers

TÈCNIC/A SUPERIOR

Reference:
2021/01
Deadline:

17/01/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar en el grup de Neurociències un/a tècnic/a superior en neurologia amb la finalitat de realitzar diferents tasques del projecte de recerca FINISH (Fundació La Marató TV3).

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol d'especialista MIR en Neurologia.
 • Coneixements teòrics i pràctics de proves funcionals del sistema nerviós central i perifèric.
 • Coneixements teòrics i pràctics de patologia vascular cerebral.
 • Disposició per treballar en l'àrea de proves funcionals del sistema nerviós central i perifèric.
 • Disposició per treballar en equip.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Valoració dels pacients amb ictus isquèmics ingressats a la unitat d'ictus aguts.
 • Identificació dels pacients amb incontinència fecal i inclusió a l'estudi.
 • Manteniment de la base de dades.
 • Coordinació de la realització de les proves complementàries (ecografies, manometries i ressonància cerebral funcional).
 • Fer el seguiment neurològic dels pacients inclosos a l'estudi FINISH.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada parcial.
 • Incorporació al mes de gener del 2021.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

https://www.germanstrias.org/research/neurociencias/1/patologia-vascular-del-cerebro

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.