Job offers

INNOVATION PROJECT MANAGER

Reference:
2020/129
Deadline:

20/01/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a 'Innovation Project Manager' a la Unitat d´Innovació i Desenvolupament de Negoci.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol universitari de grau superior en biotecnologia, biologia, bioquímica, farmàcia o altres disciplines relacionades.
 • Altres perfils acceptats amb experiència demostrada o coneixements en els àmbits d'actuació requerits.
 • Experiència mínima de 3 anys en activitats de transferència de tecnologia i desenvolupament de negoci.
 • Domini de l'anglès, castellà i català, parlat i escrit.
 • Habilitat comunicativa i organitzadora, flexible, amb autonomia de treball i responsable.
 • Capacitat de treball individual i en equip.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Suport en les activitats implicades en el cicle d'innovació: captació d'idees, avaluació, protecció de la propietat intel·lectual, elaboració de plans de desenvolupament de tecnologia, transferència i creació d'spin-offs.
 • Promoció de la cartera tecnològica de la institució. Networking amb empreses i socis comercials.
 • Suport en la gestió de la cartera de patents.
 • Suport en la captació de fons per a projectes d'innovació.
 • Col·laboració en l'elaboració i revisió del pla d'acció anual i informe d'activitat anual.
 • Suport en la gestió i elaboració d'estudis de mercat.
 • Realització d'estudis sobre l'estat de l'art de tecnologies i vigilància tecnològica.
 • Suport en la implantació d'un Sistema de Gestió de la I+D+i basat en la UNE 166002.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Contracte a jornada complerta.
 • Incorporació immediata
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals.
 • Horari flexible d'entrada I sortida
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.