Job offers

TÈCNIC/A DE L’ÀREA QUIRÚRGICA i IMATGE DIAGNÒSTICA DEL CMCiB

Reference:
2020/71
Deadline:

15/08/2020

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, busca un/a tècnic/a de l'àrea quirúrgica i Imatge diagnòstica del CMCiB.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol d' infermeria, infermeria veterinària o similar.
 • Disposició per treballar amb models animals de diferents espècies, models anatòmics humans, així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 .
 • Disposició per treballar en equip.
 • Es valorarà experiència prèvia en treball amb models animals en àmbit de la salut animal i especialment en el camp de la cirurgia.
 • Es valorarà possessió de la titulació d'operador de radiodiagnòstic.
 • Acreditar coneixements en la gestió i preparació dels espais, equipament, instrumental i materials necessaris per a les activitats quirúrgiques, assistència als anestesistes i als cirurgians.
 • Acreditar un bon nivell d' anglès.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

 • Actuar com a tècnic/a de l'àrea quirúrgica..
 • Tenir cura dels animals allotjats, les instal·lacions, els quiròfans experimentals, els equips i material.
 • Agendar i realitzar les sol·licituds de serveis de la zona, preparar els quiròfans i equips, adaptant-los a cada activitat i donar suport als cirurgians.
 • Realitzar cures i tractaments als animals, vetllant  pel seu benestar.
 • Seguir les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació. 
 • Registrar les dades al sistema informàtic de forma adequada.

S'OFEREIX:

 • Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a distribuït en 12 mensualitats.
 • Contracte d'obra i servei a temps complert
 • La incorporació l'1 de Setembre.
 • Formar part d'un centre d'investigació multidisciplinari excel·lent en la investigació en un centre premiat amb el distintiu HRS4R.
 • Retribució flexible (ticket guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de l'empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ: 

/ i http://www.cmcib.cat/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades hauran d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc de treball, el seu CV i el contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERESSIN LES CANDIDATURES QUE NO S'INDIQUI LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistaren les més adequades.