Job offers

2 INFERMERS/ES DE RECERCA CLÍNICA UPIC

Reference:
2019/41

2. ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió de diplomatura en infermeria o similar.
 • Disposició per treballar en l'àrea de la recerca clínica.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Acreditar experiència prèvia en infermeria d'assaigs clínics d'almenys 1 any.
 • Acreditar un bon nivell d' anglès.
 • Formació en Bones Pràctiques  Clíniques ICH E6(R2) i maneig de mostres biològiques.
 • Es valorarà formació específica en assaigs clínics i de qualitat d'agències de salut públiques.

3. FUNCIONS:

 • Recolzament tècnic i assistencial dels projectes d'investigació clínica amb medicaments i assaigs clínics que es duguin a terme des de la UPIC, ja sigui promoguts per la industria farmacèutica, com dels projectes de promoció independent i sense interès comercial. Extracció i gestió de mostres biològiques habituals  i gestió d'enviaments a laboratoris centralitzats.
 • Introducció de dades clíniques a quaderns de recollida de dades d'estudis i gestió de queries
 • Gestió de stocks de material dels assaigs clínics
 • Control d'utillatge i stocks propis de la unitat.
 • Entrenament per a la participació en nous estudis.
 • Àrees previstes de recerca: al·lèrgia, neurologia, reumatologia, endocrinologia, rehabilitació, malalties infeccioses, pediatria i Farmacologia Clínica.

4. S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a jornada complerta amb un període de prova de 6 mesos.
 • Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12 pagues.
 • Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat.

5. PER MES INFORMACIÓ:

/technology-services/upic/ca-index/

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

La presentació de sol·licituds queda suspesa fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin aquesta contractació.