Job offers

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Reference:
2018/97
Deadline:

15/09/2018

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a investigador/a predoctoral amb la finalitat de realitzar tasques de recerca en el grup d'Insuficiència i Regeneració Cardíaca (grup ICREC).

ES REQUEREIX:

 • Complir amb els requisits descrits a la Web del MINECO (Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2018) i complimentar la sol∙licitud tal i com es descriu a la convocatòria.
 • Estar en possessió del títol de Graduat preferentment en Veterinària. Altres títols en Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia o Medicina també es valoraran.
 • Haver finalitzat un Màster abans de Juliol de 2018.
 • Disposició per treballar en l'àrea de les malalties cardiovasculars i regeneració cardíaca.
 • Disposició per treballar en equip.
 •      Acreditar un bon nivell d'anglès.
 • Acreditar formació de personal investigador en animals d'experimentació (categoria C). Es valorarà experiència en cirurgia de mamífers superiors (model porcí)
 • Es valorarà també experiència en les tècniques experimentals següents: cultiu cel·lular, enginyeria tissular, models animals grans d'infart de miocardi, tècniques d'immunohistoquímica.

FUNCIONS:

 • Treball experimental bàsic de laboratori, de cultius i d'experimentació animal.
 • Suport en processament de mostres biològiques per cultiu cel·lular i anàlisis histològiques.
 • Suport en arxiu informàtic de dades relacionades amb les mostres processades.

S'OFEREIX:

 • Beca predoctoral del programa FPI (4 anys) associada al projecte de recerca: "Pericardial matrix with mesenchymal stem cells for the treatment of patients with infarcted myocardial tissue" (SAF2017-84324-C2-1-R).
 • Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a distribuïts en 12 pagues
 • El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa
 • El contracte s'iniciarà aproximadament durant els mesos d'octubre o novembre de 2018.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar una carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per e-mail a les adreces rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat amb còpia a  grupicrec@gmail.com, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una selecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 15 de de setembre de 2018.