Job offers

TÈCNIC SUPERIOR

Reference:
2018/71
Deadline:

30/06/2018

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a superior al grup de Biobanc, amb la finalitat de realitzar  tasques associades a la coordinació del Node Central del Biobanc IGTP-HUGTP.

ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Doctor en l'àrea de la Biomedicina o similar.
 • Disposició per treballar en l'àrea de la gestió documental.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Acreditar experiència prèvia en l'àrea dels biobancs.
 • Acreditar un bon nivell d' anglès.

FUNCIONS:

 • Definir i actualitzar els procediments tècnics específics del Node Central del biobanc.
 • Mantenir un registre d'activitats del biobanc, principalment d'entrada i sortida de mostres.
 • Dissenyar i mantenir l'aplicació informàtica del laboratori per la gestió de mostres i dades.
 • Recollir i registrar mostres biològiques i/o dades en funció de la demanda dels investigadors i les necessitats del biobanc.
 • Preparar, conservar i distribuir mostres en funció de la demanda dels investigadors i les necessitats del biobanc.
 • Impulsar la participació dels clínics a la recollida de mostres, incloent informar i assessorar sobre la metodologia de recol·lecció i accés a les mostres.
 • Promoure programes de formació conjuntament amb la Direcció Científica del biobanc.
 • Participar i col·laborar en l'elaboració de les memòries anuals de la unitat.
 • Col·laborar amb el Director Científic en el desenvolupament del biobanc, promovent la seva integració i consolidació.
 • Participar i col·laborar als programes i línies de treball de la Plataforma Nacional de Biobancs de l'ISCIII.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos
 • Jornada complerta
 • Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat
 • Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30/06/2018

COMISSIÓ AVALUADORA:

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del projecte i un membre del Comitè Científic Intern.