Job offers

ADMINISTRATIU/VA SECRETARIA DIRECCIÓ

Reference:
2017/116
Deadline:

31/12/2017

L'IGTP precisa incorporar un administratiu/va a la Secretaria de la Direcció.

ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió del cicle formatiu superior en d'administració i finances obtingut els últims 5 anys.

 • Disposició per treballar en equip.

 • Acreditar experiència prèvia en Instituts de Recerca

 • Acreditar un bon nivell d' anglès.

FUNCIONS:

 • Suport Direcció , telèfon, gestió documental intel·ligent i processos.

 • Suport  Gestió Consells Rectors: Comissió Delegada, Patronat, Comitè Científic Intern (CCI), etc. Preparació de carpetes, convocatòries, registro base de dades Governança (Share Point), escàner i arxiu d' actes i documentació.
 • Suport i gestió acords/convenis (institucionals marc i/o específics, institucionals adscripció personal, docència, serveis, indústria, laborals, confidencialitat i innovació), processo gestió documental intel·ligent.

 • Gestió i registre d'entrades i sortides de tots els documents oficials (SCAN + Base de dades).

 • Normatives internes i externes gestió documental i suporti difusió.

 • Suport i gestió documental intel·ligent, escriptures notarials.

 • Suport i creació nous processos d'aplicació de les noves normes de transparència de la legislació catalana (19/2014) i estatal (19/2013) a les fundacions.

 • Suport i aplicació nova llei del protectorat (21/2014) i els nous processos del consell rector.

 • Suport i manteniment alta i registre noves publicacions "PubMed" i/o "ISI Web of Knowledge".

S'OFEREIX:

 • Salari brut anual en funció del candidat/a.

 • Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos

 • Contracte a jornada complerta

 • Incorporació : quan ho autoritzin les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.