Job offers

TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA

Reference:
2017/111
Deadline:

20/11/2017

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un tècnic/a administratiu/va d'una durada de 6 mesos prorrogables fins a 24 mesos en la unitat de compres.

ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió del cicle formatiu superior en d'administració i finances obtingut els últims 5 anys.

 • Disposició per treballar en equip.

 • Acreditar experiència prèvia en departament de compres, valorable al sector de la recerca.

 • Acreditar un bon nivell d' anglès.

 • Coneixement de SAP BO (ERP)

FUNCIONS:

 • Gestió del dia a dia del circuit de compres (autorització de comandes internes, enviament a proveïdors, entrada d'albarans a l'ERP, gestió d'incidències, etc)

 • Manteniment up-to-date de la base de dades de productes (donar d'alta, modificació de preus, etc.)

 • Negociació amb proveïdors

 • Gestió documental de import/export material biològic

S'OFEREIX:

Salari brut anual en funció del candidat/a.

 • El contractat/ada tindrà un contracte laboral en pràctiques a temps complert.

 • El contracte s'iniciarà el 1 de Desembre

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 21 de novembre de 2017.

COMISSIÓ AVALUADORA :

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del projecte i un membre del Comitè Científic Intern.