Job offers

TÉCNIC/A SUPERIOR

Reference:
2017/112
Deadline:

15/12/2017

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un contracte d'una durada aproximada de 24 mesos amb la finalitat  d'incorporar un tècnic/a superior (titulat en Medicina i especialitat en Cardiologia) a la Unitat d'Electrofisiologia i Arítmies de l'Hospital Germans Trias i Pujol en col·laboració amb el Grup de Recerca de Cardiologia (Grup ICREC) de l'IGTP.

ES REQUEREIX:

  • Estar en possessió del títol de Medicina i especialitat en Cardiologia.
  • Predisposició per formar-se, motivació i interès per realitzacions d'un programa de fellowship en Electrofisiologia Cardíaca
  • Es valoraran publicacions científiques d'alt impacte, assistència a congressos de l'especialitat, presentació d'abstracts a congressos nacionals i internacionals.
  • Disposició per treballar en equip.
  • Acreditar un bon nivell d'anglès oral i escrit.

FUNCIONS:

El propòsit és la integració del /a candidat /a a una unitat assistencial d'Electrofisiologia i Arítmies amb un programa formatiu que asseguri un nivell de coneixements suficients per a exercir la professió. Es formarà un professional idoni amb capacitats acadèmiques, tècniques i humanes adequades per realitzar l'enfocament, diagnòstic i tractament integral de les arítmies cardíaques tant en l'àrea clínica com en l'àrea de la Electrofisiologia intervencionista (mapatge i ablació amb radiofreqüència). A més, es proporcionaran les eines necessàries perquè l'aspirant desenvolupi habilitats en la recerca clínica a través de la revisió bibliogràfica independent, la preparació d'un article científic, el desenvolupament i implementació d'un o més estudis clínics, anàlisi de dades i preparació de dades per manuscrits.

S'OFEREIX:

  • Salari brut anual segons vàlua del candidat/a.
  • El contractat/ada tindrà una jornada laboral parcial.
  • El contracte s'iniciarà aproximadament durant els mesos de desembre2017- gener 2018.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar el seu CV l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 15 de desembre de 2017.

COMISSIÓ AVALUADORA:

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del projecte i un membre del Comitè Científic Intern.