Job offers

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Reference:
2022/59
Deadline:

22/05/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar al grup ICREC dirigit pel Dr. Bayes un/a tècnic/a de laboratori per donar suport al projecte de recerca 'Mutaciones somáticas y hematopoyesis clonal como factores de riesgo en aterosclerosis: del laboratorio a la clínica (AtheroClonal)'.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de tècnic/a de laboratori.
 • Experiència com a tècnic/a en un laboratori de recerca.
 • Experiència i disposició per treballar en un equip multidisciplinari (Investigadors/es, Infermers/es de recerca, metges/sses).
 • Acreditar un bon nivell d'anglès oral i escrit.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Suport en processament de mostres biològiques per cultiu cel·lular i anàlisis histològics.
 • Suport en arxiu informàtic de dades relacionades amb les mostres processades.
 • Realització de determinacions bioquímiques mitjançant tècniques com ELISA o immunoassaigs.
 • Processament i gestió de l'emmagatzematge de mostres de sang dels pacients del protocol.
 • Realització de tests al personal pacient.
 • Suport en arxiu informàtic de dades relacionades amb les mostres processades.

S'OFEREIX:

 • Incorporació al mes de juny.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria seran fixades en funció de l'ajut estipulat a les taules ISCIII, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicación en el Campus Can Ruti, un entorno de investigación traslacional de primer nivel del área de Barcelona, en un entorno científico muy estimulante. El IGTP ofrece un ecosistema de apoyo, amigable y colaborativo para promover el desarrollo profesional y ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

/research/cardiovascular-respiratory-diseases/1/heart-disease

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.