Events

Paper dels macròfags associats a tumors com a eina terapèutica en immunoncologia

Enric Carcereny, Mª Rosa Sàrrias, IGTP

Host: B·ARGO

Date and time: | 16.00-17.00

Venue: Online

Enric Carcereny, ICO-B∙ARGO/SOM

Mª Rosa Sàrries, IGTP