Events

Classificació histopatològica i molecular dels tumors dels sistema nerviós central. La radiòmica en la medicina personalitzada

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendent confirmar