Events

Actualitzacióen tumors de cap i coll - Estudi del microbioma

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendents confirmar