Events

Potencial clínic del microambient en tumors urològics. Exemple de les calicreInes com a potencial factor pronòstic en càncer

Juan Carlos Pardo & Mireia Jordà

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Juan Carlos Pardo, ICO-B∙ARGO/SOM
Mireia Jordà, PMPPC - IGTP