Events

Fármacs epigenètics en càncer. Estudi de modificacions de la cromatina i tècniques de detecció

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendents confirmar