Eventos

Origen dels tumors amb histologia “oat cell”. Determinació de l’origen tumoral mitjançant plataformes epigenètiques

Pendents confirmar

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendents confirmar