Docencia

SESSIONS TRANSLACIONALS grup B-ARGO – PMPPC

Organizer: B·ARGO, PMPPC-IGTP and ICO

Open to: Sessions educacionals dirigides als professionals de tot el Campus Can Ruti que treballin en el camp de l'oncologia

Date: Del al

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

BLOC 1: Immunoncologia

09 Octubre - Immunoteràpia en càncer de pulmó: immunofenotips del tumor al plasma
Teresa Moran; ICO-B∙ARGO/SOM, Maria Saigí; ICO-B∙ARGO/SOM - IJC

23 Octubre - Immunoteràpia en tumors MSI. Mecanismes moleculars de patogènesi associats als fenotips hipermutats
Cristina Bugés; ICO-B∙ARGO/SOM, Sergio Alonso; PMPPC - IGTP

30 Octubre - Actualització en tumors urològics. Relació de les cèlul.les inmunitàries amb la resposta a BCG en tumors de bufeta
Pol Servian; S. Urologia-HUGTIP. Cecilia Cabrera; IRSICaixa

BLOC 2: Heterogeneïtat tumoral i teràpies diana

27 Novembre - El "yin-yang" de la mutació en BRAF: melanoma vs càncer colorectalJose
Luis Manzano; ICO-B∙ARGO/SOM; Anna Martinez-Cardús; IGTP-B∙ARGO/SOM.

04 Desembre - Biomarcadors moleculars de teràpies diana. Tècniques de detecció en biopsia líquida
Anna Estival; ICO-B∙ARGO/SOM. Jose Luis Ramirez; ICO-Hematologia/IJC

18 Desembre SESSIÓ PRORROGADA

- Moduladors terapèutics en càncer i TGFb. Inhibidors de PARP com a nou paradigma en el tractament oncològic
Margarita Romeo; ICO-B∙ARGO/SOM. Miquel Àngel Pujana; ICO ProCURE-IDIBELL

08 Gener - Heterogeneïtat tumoral en melanoma. Tècnica de seqüenciació per "single cell"
Aram Boada; S. Dermatologia-HUGTIP. Cátia Moutinho; CNAG Barcelona

El programa complet es publicarà aviat