Job offers

TÈCNIC/A BIOINFORMÀTIC/A - DATA SCIENCE 2023/05

Reference:
2023/05
Deadline:

15/04/2023

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a bioinformàtic/a o científic/a de dades en la Unitat de Genòmica d'Alt Contingut i Bioinformàtica de l'institut per a dur a terme tasques relacionades amb tractament i anàlisi de dades massives en projectes de recerca biomèdica.

L'IGTP és un centre públic de recerca situat a la Campus Can Ruti, Badalona, a prop de Barcelona. Centra la seva activitat en investigació biomèdica amb l'objectiu de millorar l'atenció i la vida dels pacients. L'IGTP està adscrit a un dels grans hospitals docents de la zona Metropolitana Nord, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP). És un centre CERCA i membre del biocluster recolzat i supervisat per la Generalitat de Catalunya. També està acreditat com a Centre d'Excel·lència per l'Instituto de Salud Carlos III i actua com a organització paraigües per a la investigació científica al Campus, on treballa estretament amb la resta de centres adscrits.

ES REQUEREIX:

 • Llicenciatura o màster en bioinformàtica / ciència de dades.

 • Coneixements pràctics demostrables d'estadística, i us i/o desenvolupament d'eines bioinformàtiques i/o de machine learning i/o intel·ligència artificial aplicats a anàlisis de dades massives.

 • Coneixements de programació R, python, perl, bash, awk.

 • Experiència com a usuari avançat de sistema Linux.

 • Es valorarà experiència prèvia d'anàlisi de dades en entorns de recerca multidisciplinars.

FUNCIONS:

 • Preprocessat i control de qualitat de dades genòmiques.

 • Anàlisi bioinformàtica i integrativa de dades genòmiques, epigenòmiques, metagenòmiques, transcriptòmiques, metabòlòmiques i proteòmiques.

 • Extracció de dades clíniques estructurades i no estructurades mitjançant mineria de text i processat de llenguatge natural (PLN).

 • Cerca de classificadors i predictors a partir de dades cliniques, òmiques, de bioimatge, Big Data i Real World Data (RWD) amb eines de intel.ligència artificial (IA).

 • Comunicació amb usuaris i elaboració d'informes de resultats.

 • Manteniment de repositori de dades i documentació de procediments i eines bioinformàtiques.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a temps complert (real Decreto-ley 8/2022).

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • 23 dies de vacances +5 dies personals anuals.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca. Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

/ca/technology-services/genomica-bioinformatica/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.