Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Trias i Pujol HOME
català | castellano | english
imatge inferior
Convocatòria de 2 monitors d’assaig

Es convoquen dos contractes d’una durada de 12 mesos, amb la finalitat de realitzar tasques de registre i monitorització de dades dels assaigs clínics de linfoma (MCL2001 i MCL 3001) de la Unitat d’Investigació Clínica del Institut Català d’Oncologia.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 13 de juny de 2014.

Informació i lliurament de sol•licituds (adjuntar Currículum Vitae) a la següent adreça electrònica: aoriol@iconcologia.net   

Per a més informació un clic
 
Convocatòria de diplomat en infermeria

Es convoca un contracte d’una durada d’un any, amb la finalitat de realitzar tasques de suport d’Infermera d’Investigació en el marc dels estudis fase I MMY1001 i MMY2002 de la Unitat d’Investigació Clínica del Institut Català d’Oncologia.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 13 de juny de 2014.

Informació i lliurament de sol•licituds (adjuntar Currículum Vitae) a la següent adreça electrònica: aoriol@iconcologia.net   

Per a més informació un clic
 

Convocatòria d’una plaça d´investigador Predoctoral en l` àmbit de les malalties desmielinitzants del sistema nerviós central

Es convoca un contracte d’investigador novell d’una durada determinada, amb la finalitat de col•laborar amb el projecte concedit per la Marató de TV3 “Randomized control trial on the impact of cognitive rehabilitation on cognition and quality of life in brain glioma patients”, realitzant les exploracions neuropsicològiques pertinents, entrada de dades i col•laboració en altres tasques de recerca en el grup de neuropsicologia.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 17 de juny de 2014.

Informació i lliurament de sol•licituds (adjuntar Currículum Vitae) a la següent adreça electrònica: piliteixidor@gmail.com  

Per a més informació un clic

Convocatòria de tècnic d’estabulari

Es convoca un contracte des substitució, d’una durada aproximada de 1 mes. El sol•licitant s’incorporarà al Centre d’Experimentació Animal del IGTP.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 1 de juliol de 2014.

Informació i lliurament de sol•licituds (adjuntar Currículum Vitae) a la següent adreça electrònica: pjcardona@igtp.cat   

Per a més informació un clic

Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Ctra. de Can Ruti. Camí de les Escoles, s/n. 08916 Badalona. Tel. 93 497 86 53 Fax. 93 497 86 54