Ofertes de feina

VETERINARI/A ANESTESISTA DE L’ÀREA QUIRÚRGICA i DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL CMCIB

Referència:
2021/103
Termini:

30/09/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'institut de recerca Germans Trias i Pujol, busca dos candidats/es per realitzar la funció de Veterinari/a anestesista de l' Àrea quirúrgica i diagnòstic per la imatge del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de la llicenciatura/grau de Veterinària.
 • Disposició per treballar amb models animals de diferents espècies,  així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 de bioseguretat.
 • Experiència contrastada en anestèsia i cirurgia així com en l'ús de tecnologia per al diagnòstic per a la imatge en medicina veterinària.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Habilitats de d'atenció al client.
 • Acreditar un bon nivell d' anglès
 • Es valorarà estar en possessió de la formació en les funcions a, b i c per a experimentació animal.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball

FUNCIONS:

 • Actuar com a veterinari/a anestesista, durant les activitats formatives  del centre.
 • Tenir cura dels animals allotjats, les instal·lacions, els quiròfans experimentals, els equips i material.
 • Agendar i realitzar les sol·licituds de serveis de la zona, preparar els quiròfans i equips, adaptant-los a cada activitat i donar suport als cirurgians.
 • Realitzar cures i tractaments als animals, vetllar pel benestar animal.
 • Seguir les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació. 
 • Registrar les dades al sistema informàtic de forma adequada.

S'OFEREIX:

 • Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a distribuït en 12 mensualitats.
 • Contracte d'obra i servei.
 • La incorporació es realitzaria al mes Setembre.
 • Treballar en equip dinàmic i jove.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:

www.germanstrias.org/ i www.cmcib.cat/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 5 de setembre de 2021.