Ofertes de feina

TECNIC/A SUPERIOR

Referència:
2021/97
Termini:

29/07/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

La Unitat de Addiccions del Servei de Medicina Interna necessita incorporar un/a tècnic/a superior amb la finalitat de donar suport a la recerca clínica en la línia 'Complicacions associades al trastorn per ús d'alcohol', en el marc de les Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud/RETICS, Red de Trastornos Adictivos.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del grau/llicenciatura en Biomèdiques o Bioestadística.
 • Estar en possessió del màster en Biologia Molecular i
 • Biomedicina.
 • Acreditar experiència amb concentració en anàlisi de dades i mètode epidemiològic, així com coneixements de immunologia i biologia molecular.
 • Acreditar experiència en la gestió de bases de dades i anàlisi de dades.
 • Acreditar experiència en redacció de documents tècnics, cerca bibliogràfica i comunicació científica.
 • Bon nivell d'anglès.
 • Capacitat d'organització i planificació del treball.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme estaran relacionades amb el desenvolupament dels objectius plantejats en els projectes de recerca del grup, incloent la recollida, gestió i anàlisi de dades biomèdiques, la redacció d'articles científics i documents tècnics i la participació en el disseny i redacció de nous projectes de recerca.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades segons la quantia bruta fixada per la convocatòria del projecte, distribuïda en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Contracte per projecte d'investigació a jornada complerta.
 • La contractació començarà al mes de juliol i tindrà una durada d'un any.
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals per any de treball.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.