Ofertes de feina

INVESTIGADOR/A NOVELL/A

Referència:
2021/70
Termini:

20/06/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un investigador/a novell/a al grup de recerca ICREC (Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca) dirigit pel Dr. A. Bayés-Genís per participar en el projecte "Bioimplantes cardíacos de nueva generación basados en vesículas extracelulares para infarto de miocardio: correcta fabricación y estudio pre-clínico- EV4MI Trial" (PID-2019-11137RB-I00)."

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de grau i Màster en Biomedicina, Medicina, Biologia o similars.
 • Experiència com a investigador/a en l'àrea de les malalties cardiovasculars i regeneració tissular.
 • Disposició per treballar en equip multidisciplinari.
 • Acreditar un nivell alt d'anglès.
 • Es valorarà experiència en les tècniques experimentals següents: cultiu cel·lular, enginyeria tissular, models animals grans d'infart de miocardi.
 • Complir amb els requisits descrits a la Web del MINECO (Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2020).

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Procediment experimental en les tècniques experimentals següents: cultiu cel·lular, enginyeria tissular, models animals grans d'infart de miocardi
 • Anàlisi estadístic de dades.
 • Redacció i revisió d'articles i projectes tant de convocatòries competitives com privades.
 • Col·laboració amb altra personal investigador en totes les tasques necessàries per a l'assoliment dels objectius del grup.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ:

https://www.germanstrias.org/research/enfermedades-cardiovasculares-y-respiratorias/1/enfermedades-cardiovasculares

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=530233572bed4710VgnVCM1000001d04140a

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.