Ofertes de feina

TÈCNIC/A SUPERIOR MASTER

Referència:
2020/135
Termini:

15/01/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP necessita incorporar un/a tècnic/a superior en Ciències de la Salut amb la finalitat de realitzar tasques associades a la convocatòria Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud - Plataforma Biobancos y Biomodelos de la AES 2017-2020 i donar suport al Banc de Tumors.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de llicenciatura o grau i màster en Ciències de la Salut o similar.
 • Haver realitzat el Curs de Formació de Personal Investigador Usuari d'Animals per Experimentació i Altres Finalitats Científiques.
 • Disposició per treballar en l'àrea de la gestió documental.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Acreditar experiència prèvia en manipulació d'animals per investigació.
 • Acreditar experiència prèvia en base de dades, registres i aplicacions informàtiques de gestió.
 • Acreditar nivell intermedi d'anglès.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Participar i col·laborar als programes i línies de treball presentades a la convocatòria, especialment les associades als models animals.
 • Participar i col·laborar en l'elaboració de les memòries anuals de la Plataforma.
 • Col·laborar en la tramitació de sol·licituds de mostres, dades, i altres serveis dirigides a la Plataforma.
 • Mantenir, manipular i distribuir mostres en funció de la demanda dels investigadors/es i les necessitats del Biobanc.
 • Col·laborar amb la Direcció Científica en el desenvolupament de la secció Biomodels del Biobanc, promovent la seva integració i consolidació.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte de investigació a jornada completa.
 • Inici del contracte al gener del 2021.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de la quantia atorgada per l'ajut concedit, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

/technology-services/biobank/es-index/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.