Ofertes de feina

TÈCNIC/A SUPERIOR

Referència:
2020/103
Termini:

25/10/2020

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

Es requereix un/a tècnic/a superior per a col·laborar en el projecte de desenvolupament d'un agent endotamponador intraocular respecte a una patologia sanitària prevalent al servei d'Oftalmologia.

ÉS REQUEREIX:

 • Grau en Química.
 • Formació a nivell de Màster.
 • Coneixement en síntesi i caracterització de biopolímers.
 • Coneixement en biologia molecular.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Algunes tasques a portar a terme són:

 • Disseny i síntesi de noves formulacions candidates a pegat retinià.
 • Estudi de paràmetres fisicoquímics desitjats en el prototip.
 • Caracterització dels materials desenvolupats.
 • Desenvolupament de la recerca in-vitro necessària per confirmar la biocompatibilitat dels nous candidats.
 • Suport a la recerca i cirurgia experimental oftalmològica ex vivo, in vitro i in vivo en models animals.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada completa.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ:

/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.