Ofertes de feina

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL

Referència:
2020/94
Termini:

01/11/2020

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

El grup de recerca ICREC (Insuficiència Cardíaca i REgeneració Cardíaca) dirigit pel Dr. A. Bayés Genís precisa incorporar un/a investigador/a POST-DOCTORAL responsable de la línia d'investigació en Cardio-Metabolisme.

ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Doctorat en Biomedicina, Medicina, Biologia o similar.
 • Experiència com investigador/a en l'àrea de les malalties cardiovasculars i regeneració cardíaca.
 • Disposició per treballar en equip multidisciplinari.
 • Acreditar un nivell alt d'anglès.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Realitzar el disseny experimental de la línia de recerca mencionada en l'oferta.
 • Desenvolupar diferents protocols associats a la línia de recerca.
 • Redacció de protocols associats a les diferents tècniques que es desenvoluparan durant els diferents projectes.
 • Col·laboració amb altres investigadors/es en totes les tasques necessàries per a l'assoliment dels objectius del grup.
 • Redacció d'articles científics i presentació dels resultat en congressos.
 • Àrees de treball:
 • Recerca bàsica, preclínica o clínica en tres àrees d'interès: insuficiència cardíaca, cardiometabolisme i epidemiologia poblacional, amb especial èmfasi en els inhibidors de l'cotransportador sodi-glucosa tipus 2 (I-SGLT2).

1-         Insuficiència cardíaca (IC) - Fonamentalment es treballarà en noves teràpies, nous dispositius i marcadors diagnòstics i pronòstics de la malaltia.

2-         Cardio-metabolisme: estudi de la relació/regulació entre l'adipositat i la disfunció ventricular.

3-          Epidemiologia poblacional cardiovascular - Recerca relacionada amb arribar a tenir un millor coneixement dels tipus de pacients amb IC que tenim al territori (fracció d'ejecció reduïda o preservada, etc.), i el seu maneig.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïts en 12 pagues
 • Contracte per projecte d'investigació a jornada completa.
 • Incorporació abans del febrer del 2021.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar:  

/research/cardiovascular-respiratory-diseases/1/heart-disease

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.