Ofertes de feina

TÈCNIC/A INFORMÀTIC DE SISTEMES

Referència:
2018/33
Termini:

30/06/2018

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

 L'IGTP necessita incorporar un/a Tècnic/a Informàtic, que s'integrarà a la Unitat de Tecnologia de la Informació, per tal de donar suport als sistemes d'informació de la Institució.

El perfil que volem incorporar és el d'un/a professional de la informàtica, amb experiència en les funcions descrites a continuació en organitzacions amb  250-500 usuaris, orientant al servei, proactiu i amb fortes habilitats relacionals i que li agradi treballar en un entorn professional altament qualificat i on l'ús de la llengua anglesa es habitual. És valorarà l'experiència en sectors similars.

Aquesta persona, es dedicarà en la seva fase inicial a l'atenció a l'usuari per tal de familiaritzar-se amb l'entorn.

ES REQUEREIX:

 • Formació  en CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o desenvolupament d'aplicacions informàtiques
 • BBDD
 • Windows server/ Windows Client, OS X (mac), infraestructura de xarxa,  correu i telefonia
 • Sistemes operatius complementaris: Linux
 • Tecnologies de web: HTML, PHP, javascript...
 • Mantenimient de PC's, impressores i Helpdesk
 • És valorarà cursos d'especialització
 • És valorarà molt favorablement experiència amb SAP BUSINESS ONE i SQL

FUNCIONS:

Manteniment preventiu i correctiu dels punts de treball

 • Antivirus
 • Xarxa
 • Actualitzacions de programari
 • Estat del sistema operatiu i aplicacions
 • Neteja de documents innecessaris
 • Revisió de tòners i impressores
 • Gestió de telefonia

Suport amb el manteniment preventiu de servidors

 • Actualitzacions de programari
 • Estat de servidors
 • Estat de les copies de seguretat
 • Canvis de cintes de còpies de seguretat
 • Monitorització d'estat

Xarxa

 • Configuració d'equips de xarxa
 • Actualització de software dels equips de la xarxa.
 • Optimització de recursos

Gestió d'aplicacions:

 • Sap Business One
 • Manage Engine (Service Desk Plus)
 • Dropbox
 • GSuite
 • Office365
 • Atenció a usuari a partir del primer nivell

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos
 • Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a
 • Contracte a jornada complerta
 • Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat

PER MÉS INFORMACIÓ:

/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació que inclogui els següents conceptes: el seu interès en l'oferta, un breu resum del seu CV i experiència prèvia. La carta s'enviarà per email a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30/06/2018

COMISSIÓ AVALUADORA:

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió ad-hoc.