Ofertes de feina

RESPONSABLE DE L’ÀREA NCB3 DEL CMCIB

Referència:
2018/07
Termini:

17/01/2018

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'institut de recerca Germans Trias i Pujol, busca un/a candidat/a per la sol·licitud d' ajudes per a personal tècnic de suport (PTA) 2018 amb la finalitat de realitzar la funció de Responsable de la Unitat de Bioseguretat del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge

ES REQUEREIX:

  • Estar en possessió de titulació universitària superior en l'àmbit de les Ciències  Biosanitàries o  similar o títol de FP Superior amb experiència contrastada
  • Estar en possessió de l'acreditació com a personal experimentador amb animals de laboratori.
  • Disposició per treballar amb models pre-clínics de diferents espècies, així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 .
  • Disposició per treballar en equip i fent tasques d'atenció  i assessorament als usuaris del centre.
  • Acreditar experiència prèvia  en treball amb models pre-clínics en els diferents nivells de biocontenció especificats. Acreditar experiència prèvia en la gestió de sistemes de qualitat similars a ISO.
  • Acreditar un bon nivell d' anglès

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són les d'actuar com a supervisor de l'àrea de nivell de contenció biològica 3 (NCB3), gestionant les sol·licituds de serveis de la zona, garantint la formació de les persones que hi treballen i supervisant els protocols i processos de treball, tan a nivell de laboratori, de procediments amb models pre-clínics com de manteniment de les instal·lacions i del programa informàtic de gestió. Exercir com a oficial de bioseguretat  garantint el correcte treball sota les normes de prevenció de riscos laborals i el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació.  Realitzar tasques de tècnic de recerca tan a l'espai NCB3, com a l'espai de barrera, convencional o àrea quirúrgica, donant suport a totes les seccions del CMCIB segons necessitats. Exercir com a responsable de qualitat del CMCIB, coordinant i supervisant les tasques per tal que estiguin en consonància amb els criteris de qualitat establerts per la direcció del centre.

S'OFEREIX:

  • Treballar en equip dinàmic i jove.
  • Contracte a jornada completa
  • La incorporació es realitzarà al febrer de 2018.
  • Salari a convenir en funció de la vàlua del candidat/a

PER MÉS INFORMACIÓ:

/

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=997ffc4a1003f510VgnVCM1000001d04140aRCRD

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per e-mail a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia  17/01/2018

COMISSIÓ AVALUADORA:

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el director del projecte i un membre del Comitè Científic Intern.