Ofertes de feina

BIOINFORMATIC/A

Referència:
2022/100
Termini:

26/06/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a bioinformàtic/a per donar suport a projectes de recerca destinats a la caracterització genòmica i de biologia integrativa de tumors del sistema nerviós perifèric associats a la Neurofibromatosis de Tipus 1 i models cel·lulars associats.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de grau en ciències biomèdiques i/o similar.
 • Màster en bioinformàtica.
 • Coneixements avançats de l'entorn d'anàlisi de dades en R i bioconductor. Es valorarà l'experiència en desenvolupament de paquets en R.
 • Experiència en l'ús de Linux, infraestructures de computació d'alt rendiment i clústers computacionals.
 • Experiència en l'anàlisi de dades de NGS de tumors, preferentment de "whole genome sequencing", però també de "whole exome sequencing" i RNA-seq.
 • Experiència en l'anàlisi d'arrays de SNPs i de metilació.
 • Experiència en l'anàlisi de dades de cèl·lula única (RNA-seq; ATAC-seq, etc) i en la integració de dades multiòmiques.
 • Excel·lent nivell d'anglès.
 • Es valorarà positivament:
  • Experiència en l'anàlisi de variants estructurals i altres alteracions regionals del genoma.
  • Experiència en la investigació en Neurofibromatosi de tipus 1.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Anàlisi de dades de whole genome sequencing, whole exome sequencing, RNA-seq, i altres tècniques de caracterització genòmica i epigenòmica de tumors del sistema nerviós perifèric i models cel·lulars associats.
 • Anàlisi de dades de cèl·lula única (RNA-seq; ATAC-seq, etc) i integració de dades multiòmiques, de tumors del sistema nerviós perifèric i models cel·lulars associats.
 • Desenvolupament d'eines bioinformàtiques per l'anàlisi i visualització de dades.
 • Participació en l'escriptura d'articles científics i projectes de recerca.
 • Participació en tasques formatives.

S'OFEREIX:  

 • Contracte indefinit (Real Decreto-ley 8/2022).
 • Las retribucions brutes anuals  inherents a la plaça  objecte de la present convocatòria, seran fixades  en funció de la experiència aportada i les  aptituds de la persona candidata.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Programa de formació a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, entorn de recerca traslacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, amb  un entorn biomèdic molt estimulant.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

www.germanstrias.org/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.