Ofertas de trabajo

GESTOR/A D’ASSAIGS CLINICS

Referència:
2021/114
Termini:

30/09/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut  d'Investigació Germans Trias i Pujol precisa incorporar un/a gestor/a d'assaigs clínics  a la Unitat d'Investigació Clínica (UIC) per a desenvolupar tasques a l'àrea d'investigació d'Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

ES REQUEREIX:

 • Llicenciatura/grau en Administració I Direcció d'empreses (ADE), Econòmiques o equiparable.
 • Formació complementària acreditable en assajos clínics (normativa).
 • Acreditar nivell alt d'anglès i coneixement.
 • Habilitats personals i tècniques (nivell alt del paquet office).
 • Capacitat de  treball en equip i sota pressió.
 • Es valorarà positivament:
  • Coneixement i/o experiència en: gestió documental, revisió i gestió econòmica d'assajos clínics.
  • Experiència en anàlisi i/o elaboració de memòries econòmiques d'assajos clínics.
  • Experiència professional global.
  • Coneixement de l'entorn hospitalari, en particular en les àrees d'oncologia i hematologia.
  • Motivació, iniciativa i capacitat d'aprenentatge i assumpció de responsabilitats.
  • Habilitats comunicatives.
  • Experiència com Clinical Trial Assistant, Monitor o Gestor d'Assajos Clínics.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

 • Gestió de contractes i esmenes d'investigació (Clínica) i assajos clínics.
 • Negociació de les memòries econòmiques d'assajos clínics i seguiment del seu compliment.
 • Registre i control de la facturació de cada assaig clínic.
 • Gestió i revisió documental d'assajos clínics.
 • Elaboració i gestió de materials i documents d'estudi necessàries pel desenvolupament dels projectes.
 • Coordinació amb el CEI (m) per a tots els assumptes regulatoris quan apliqui.
 • Comunicació amb promotors, monitors, investigadors, AEMPS i CEI (m).
 • Implementació d'iniciatives que ajudin a la millora del departament.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada complerta.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.