Ofertas de trabajo

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL

Referència:
2021/61
Termini:

20/06/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP necessita incorporar un/a Investigador/a postdoctoral al Grup de Cardiològia

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Doctorat en Veterinària. Es valorarà qualificació Premi Extraordinari de Doctorat.
 • Experiència mínima de 5 anys en recerca a l'àrea de cardiologia
 • Tenir coneixements avançats en bioteràpies avançades, models animals experimentals (model porcí), específicament infart de miocardi, cardiomiopatia dilatada, i altres malalties cardíaques.
 • Disposició per treballar en equip i en l'àrea de regeneració cardíaca i malalties cardiovasculars.
 • Experiència acreditada en innovació i transferència
 • Competències en coordinació de grups de recerca, així com d'Investigar/a principal en projectes competitius
 • Acreditar un bon nivell d'anglès
 • Es valorarà àmplia experiència en estudis pre-clínics i clínics relacionats amb les malalties cardiovasculars basats en teràpia cel·lular, enginyeria de teixits cardíaca, mecanismes patològics de les cardiomiopaties, cèl.lules mare mesenquimals, vesícules extracel.lulars i biomarcadors.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Realització de tasques generals d¡estudis pre-clínics i clínics relacionats amb les malalties cardiovasculars basats en teràpia cel·lular, enginyeria de teixits cardíaca, mecano- i electroestimulació de cèl·lules mare,mecanismes patològics de les cardiomiopaties, cèl.lules mare mesenquimals, vesícules extracel.lulars i biomarcadors.

S'OFEREIX:

 • Es realitzarà un contracte indefinit cobrint una plaça de la taxa de reposició ordinària segons l'establert pels  Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

www.germanstrias.org

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.