Ofertas de trabajo

AUXILIAR D’INFERMERIA

Referència:
2021/33
Termini:

13/04/2021

ES REQUEREIX:

 • Disposar de la titulació d'auxiliar d'Infermeria.

 • Es valorarà positivament tenir titulació de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria.

 • Experiència en col·lecció i manipulació de mostres biològiques, preferentment en el context comunitari i educatiu.

 • Experiència en treball de camp en el context de projectes de salut pública i del sector educatiu.

 • Fortes habilitats organitzatives i operatives.

 • Excel·lents habilitats de treball en equip i de  comunicació amb actors de diverses institucions i disciplines especialment del sector educació.

 • Ser capaç de gestionar diverses tasques, prioritzar la càrrega de treball, resposta ràpida

 • Excel·lent coneixement de Microsoft Office (word, excel, power point).

 • Disponibilitat de moure's el territori català.

 • Coneixement dels idiomes català i anglès.

 • Es valorarà positivament acreditar experiència prèvia en projectes d'epidemiologia i la Salut Pública, preferiblement, relacionades amb malalties transmissibles.

 • Es valorarà positivament haver participat en estudi de recerca en l'àmbit escolar amb perspectiva de salut pública.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • La persona escollida col·laborarà al projecte d'escoles sentinelles per la SARS-Cov-2 a Catalunya, que farà visites periòdiques a les 25 escoles que participen en el projecte, per recollir mostres biològiques a l'alumnat, professorat i resta de personal adscrit a l'escola.

 • Formarà part d'una unitat mòbil, conformada per dos membres del personal d'infermeria, que es desplaçarà pel territori visitant les diferents escoles durant els dos anys que durà el projecte.

 • Participació en d'altres projectes del CEEISCAT.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada completa.

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia)

 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals.

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.