Ofertas de trabajo

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Referència:
2021/27
Termini:

16/03/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar en el grup de Neurociències un/a tècnic/a especialista en tècniques neurofisiològiques amb la finalitat de realitzar diferents tasques del projecte de recerca FINISH (Fundació La Marató TV3).

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de CFGS d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear y/o similar.
 • Coneixements teòrics i pràctics de proves funcionals del sistema nerviós central i perifèric (experiència prèvia acreditable superior a 2 anys)
 • Disposició per treballar en l'àrea de proves funcionals del sistema nerviós central i perifèric.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Disposició per fer tasques de registre i manteniment de bases de dades

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Valoració dels pacients amb ictus isquèmics ingressats a la unitat d'ictus aguts.
 • Identificació dels pacients amb incontinència fecal i inclusió a l'estudi.
 • Manteniment de la base de dades.
 • Coordinació de la realització de les proves complementàries (ecografies, manometries i ressonància cerebral funcional).
 • Fer el seguiment neurològic dels pacients inclosos a l'estudi FINISH
 • Suport actiu en la realització de proves neurofisiològiques (EMG, estimulació magnètica transcranial, diferents modalitats de potenciales evocats)

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada parcial.
 • Incorporació al mes de març del 2021.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

https://www.germanstrias.org/research/neurociencias/1/patologia-vascular-del-cerebro

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.