Ofertas de trabajo

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Referència:
2019/37
Termini:

10/05/2019

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar en el grup del Biobanc un/a Tècnic de Laboratori amb la finalitat de substituir una baixa per maternitat i realitzar tasques associades a la coordinació del Node Central del Biobanc IGTP-HUGTP.

ÉS REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic de Laboratori o similar.

 • Disposició per treballar en l'àrea de la gestió documental.

 • Disposició per treballar en equip.

 • Acreditar experiència prèvia en base de dades, registres i aplicacions informàtiques de gestió.

 • Acreditar experiència prèvia en la manipulació de mostres biològiques humanes.

 • Acreditar nivell intermedi d' anglès.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Mantenir un registre d'activitats del biobanc, principalment d'entrada i sortida de mostres.

 • Mantenir l'aplicació informàtica del laboratori per la gestió de mostres i dades.

 • Definir i actualitzar els procediments tècnics específics del Node Central del biobanc.

 • Recollir i registrar mostres biològiques i/o dades en funció de la demanda dels investigadors i les necessitats del biobanc.

 • Preparar, conservar i distribuir mostres en funció de la demanda dels investigadors i les necessitats del biobanc.

 • Participar i col·laborar en l'elaboració de les memòries anuals de la unitat.

 • Participar i col·laborar amb la Plataforma Nacional de Biobancs de l'ISCIII (PT17/0015/0045).

S'OFEREIX:

 • Salari brut a pactar en funció del candidat€.

 • El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa.

 • El contracte s'iniciarà a mitjans de Juny i finalitzarà al Desembre (estimat).

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de Maig de 2019.