Ofertas de trabajo

CUIDADOR/A DE CAP DE SETMANA i FESTIUS DEL CMCIB

Referència:
2018/146
Termini:

31/01/2019

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP preciosa incorporar un/a cuidador/a de cap de setmana i festius amb la finalitat de realitzar la funció de cuidador de cap de setmana i festius del CMCIB.

ES REQUEREIX:

  • Estar en possessió de l'acreditació com a personal experimentador amb animals de laboratori.
  • Disposició per treballar amb models pre-clínics de diferents espècies, així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 .
  • Disposició per treballar en equip i amb autonomia.
  • Acreditar experiència prèvia en treball amb models pre-clínics, especialment grans animals, rosegadors i peix zebra, en els diferents nivells de biocontenció especificats regulats per sistemes de qualitat ISO, GLP o similars.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són les de cuidador d' estabulari de totes les àrees de l'estabulari del CMCIB, tenint cura dels animals allotjats, i realitzar les revisions de benestar animal. Realitzar les sol·licituds de serveis del cap de setmana i dies festius.  Seguir les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació.  Registrar les dades al sistema informàtic de forma adequada.

S'OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos
  • El contractat/ada tindrà una jornada laboral concentrada en divendres, dissabte, diumenge i festius. Ampliació a jornada complerta tres mesos de Juny a Setembre.
  • Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a
  • Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat


PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per e-mail a l'adreça rrhh(ELIMINAR)@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 31/01/2019