Ofertas de trabajo

INFERMER/A DE RECERCA

Referència:
2022/104
Termini:

26/06/2022

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a infermer/a de recerca al grup de treball en recerca clínica de la Unitat d'Electrofisiologia i Arrítmies, dins el servei de Cardiologia de l'HUGTiP.

ES REQUEREIX:

 • Estar en posició de Grau en Infermeria o equivalent.
 • Experiència de mínim 2 anys en protocols recerca clínica.
 • Disposició per treballar en un equip multidisciplinari.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Extracció, processament i gestió de l'emmagatzematge de mostres de sang.
 • Realització de tests a pacients.
 • Suport en arxiu informàtic de dades relacionades amb les mostres processades
 • Lliurament i recollida de qüestionaris
 • Captura de dades electrònica (eCRF).

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a temps parcial (Real Decreto-ley 8/2022).
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link

www.germanstrias.org/research/enfermedades-cardiovasculares-y-respiratorias/1/enfermedades-cardiovasculares

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.