Agenda

Actualització en tumors urològics. Relació de les cèlul.les inmunitàries amb la resposta a BCG en tumors de bufeta

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendents confirmar